Właśnie budujesz swój wymarzony dom, kupujesz swoje pierwsze mieszkanie lub planujesz wynająć lokal na własne biuro? To jednak dopiero początek – najważniejszą rzeczą jest bowiem to, aby jeszcze przed budową wymarzonego lokalu zadbać o jego odpowiednie projektowanie architektoniczne. Jak to osiągnąć?

Co to jest projektowanie architektoniczne?

Projektowanie architektoniczne to – najogólniej mówiąc – długotrwały i wieloetapowy proces niezbędny do prawidłowej realizacji danego zlecenia budowlanego. Rozpoczyna się ono już w chwili zdefiniowania problemu przez zespół specjalistów i trwać będzie aż do momentu, w którym zostanie sporządzona i zatwierdzona przez wszystkich uczestników dokumentacja, a ta z kolei powinna zawierać opis rozwiązania problemu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym.

Co więcej, podczas procesu projektowania architektonicznego można, a nawet należy, podjąć wszelkie środki ostrożności w celu jak najpełniejszej ochrony projektu (planu, szkicu) przed nieprzewidzianymi i potencjalnie niebezpiecznymi zdarzeniami losowymi, takimi jak: pożar, kradzież lub powódź.

Co ciekawe, czynności związane z projektowaniem z reguły się nie powtarzają – w praktyce oznacza to, iż każdy zespół architektów ma swoje własne (i niczyje inne) strategie lub praktyki zawodowe, a te bez wątpienia mają duży wpływ na jakość oraz szybkość wykonywania danego zlecenia.

Projektowanie architektoniczne od A do Z

Jednakże proces projektowania sam w sobie to nie wszystko – to zaledwie połowa sukcesu. Przed rozpoczęciem realizacji projektu konieczna jest również odpowiednia strategia działania oraz jak największa ilość informacji odnośnie danego zlecenia oraz klientów. A zatem:

1. Nasz klient, nasz pan, czyli spotkanie architekta z klientami, podczas którego obie strony ustalają swoje oczekiwania, plany i możliwości, a następnie dostosowują je do zastanych warunków (np. plac budowy).

2. Gromadzenie danych – wszystkie dokumenty od instytucji publicznych lub urzędów, które mogą być wymagane lub będą potrzebne do zatwierdzenia i pozwolenia na budowę danego obiektu.

3. Ekspert od zadań specjalnych, czyli geodeta. Z reguły powinien go zatrudnić klient, ale może również to zrobić – w jego imieniu – architekt lub inwestor. Geodeta musi przygotować i przeprowadzić analizę geotechniczną – dzięki temu powstaje projekt koncepcyjny (tzn. wstępny), w którym następuje zderzenie oczekiwań klienta z rzeczywistą możliwością realizacji planu budowy.

4. Architekt opracowuje również projekt budowlany i musi w nim uwzględnić wszystkie obowiązujące normy i przepisy prawne. Dokument ten należy dołączyć do innych jako obligatoryjny podczas składania wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie budowy i zawiadomić o tym fakcie odpowiedni urząd.

5. Końcowy etap projektowania to przygotowanie projektu wykonawczego, czyli rozszerzoną wersję projektu budowlanego. W tym dokumencie należy umieść szczegółowe dane takie jak, np. lista materiałów i narzędzia, które zostaną wykorzystane w trakcie budowy.

Projektowanie architektoniczne to zatem długi i wyczerpujący proces, którego sukces zależy od wielu czynników. Tu nie ma miejsca na skróty, pracę „po łebkach” ani oszukiwanie czy kombinatorstwo – w końcu stawką w tej grze jest również bezpieczeństwo przyszłych użytkowników oraz komfort życia ich i osób im towarzyszących.